Dit zijn de belangrijkste termen en begrippen in SaaS (bijlage bij podcast aflevering 146)

In de SaaS-industrie wordt makkelijk gesmeten met termen en afkortingen. In deze post leggen we een aantal veel voorkomende begrippen uit!

Deze post is mede tot stand gekomen door podcast aflevering 146 met Wolter Rebergen van Younium.

Valuation

De waardering van je bedrijf. Deze wordt vaak bepaald door een multiplier/vermenigvuldiger van je omzet (in SaaS is dat vaak een aantal keren je Annual Recurring Revenue). Een goede/gemiddelde vermenigvuldiger is keer 10 voor een groeiend bedrijf. Wanneer je een jaarlijks terugkerende omzet hebt van 1 miljoen en een vermenigvuldiger van x10 is je valuation/waardering 10 miljoen euro. Wanneer het bedrijf voor funding gaat of bijvoorbeeld verkocht wordt, wordt deze formule gebruikt.

ARR / Annual Recurring Revenue

Annual Recurring Revenue: Jaarlijks terugkerende omzet. De omzet op basis van je klant contracten met daarop de terugkerende/recurring bedragen (exclusief consultancy/implementatie omzet). Bijvoorbeeld je contracten totaal hebben een waarde van € 10.000 in de maand aan terugkerende omzet (10.000 MRR) dan is je ARR keer 12 (120.000 ARR).

As a Service

Bedrijven die het businessmodel baseren op  een terugkerend component in plaats van een eenmalige fee. Vaak ook met bepaalde support en garanties verwerkt in de dienstverlening als terugkerende fee.

SaaS magic number rate

SaaS magic number rate wordt bepaald door te meten wat de omzetgroei is van het huidige kwartaal ten opzichte van het vorige kwartaal (vaak gemeten in annual contract value gedeeld door 4 voor het kwartaal). Dit verschil wordt afgezet tegen de Customer Acquisition Cost en hierdoor wordt bepaald hoe efficiënt de sales- en marketing machine werkt. Hier komt een nummer uit. Wanneer deze 1 of groter is dan betekent het dat de machine erg efficiënt is en het een goed idee is om te investeren en dat de kosten van investering binnen een jaar terugkomen. Wanneer het lager is, is het aan te raden om op zoek te gaan naar mogelijkheden om je acquisitiemachine efficiënter te laten draaien, alvorens op zoek te gaan naar groeigeld. Wanneer deze een goede score heeft is je kans op funding groter en is de kans groter dat je het groeigeld kunt omzetten in duurzame groei en een goede ROI.

ACV / Annual Contract Value

Vergelijkbaar met ARR, maar deze meet de echte gecontracteerde waarde van de overeenkomsten met je klanten-base. Waar ARR tijdsafhankelijk is en lager kan zijn door bijvoorbeeld een 1e jaarskorting of bij de 1e 3 maanden gratis, kijkt de ACV verder dan alle tijdelijke afspraken en kijkt naar de uiteindelijke jaarlijkse waarde van je contract.

Capital efficiency

Hoe spendeer je het geld dat je hebt, en hoe efficiënt zet je jouw geld aan het werk.

Customer Acquisition Cost (CAC)

Customer Acquisition Cost (CAC): de totale kosten die je maakt om sales en marketing in te zetten om klanten te winnen, gedeeld door het aantal klanten in een bepaalde periode. Dit is meestal maandelijks, maar als jouw sales cycles langer zijn, is het verstandig om de periode waarover je rekent daarop aan te passen. Bij sommige SaaS bedrijven kan dit wel 12-24 maanden zijn.

ICP – Ideal customer profile

Het profiel van jouw ideale klant. Vaak wordt in het ICP beschreven in welke markt jouw (ideale) klant opereert, maar ook de omvang, omzet, type organisatie, geografie, etc. staan hierin. Daarnaast beschrijf je welke problemen zij ervaren.

Churn

Simpel gezegd: klanten die hun abonnement opzeggen. Gemeten in Full-Churn of Partial Churn, waar Full Churn betekent dat een klant het volledige contract opzegt en Partial Churn een deelopzegging doet van bijvoorbeeld een module.

PLG – Product-led growth

Product-led growth in uiteindelijke vorm staat ervoor dat je sales niet voor je werkt maar je product. Je salesproces begint met toegang tot je product vanuit waar men de abonnementen en diensten kan kiezen en direct gefactureerd wordt zonder er onderhandelingen of overige maatwerk afspraken gemaakt hoeven worden.

MRR

De maandelijkse variant van ARR, de totale terugkerende omzet per maand.

Value based prijs model

Dit is typisch een prijsmodel dat meegroeit met de waarde die je klant uit je SaaS oplossing haalt. Een voorbeeld is een marketing automation platform waarin in elke bundel een aantal mailtjes zitten die je uit kunt sturen naar je klanten. Hoe meer mailtjes hoe duurder de bundel maar ook dus hoe groter je bereik en waarde uit het product.

Payback period

De tijd die het kost om de investeringen die je doet om klanten te winnen of roadmap features toe te voegen terug te verdienen.

Investeringsrondes

  • Pre-seed: tot 1 miljoen om het bedrijf te starten en de eerste versie van een product te ontwikkelen
  • Seed ronde is tussen de 1 – 4miljoen euro. Er is wat bewijs van succes en er is extra geld nodig om te ontdekken hoe een product grootschaliger in de markt gezet kan worden.
  • Series A is doorgaans tussen de 4-15 miljoen
  • Series B is doorgaans tussen de 15-40 miljoen
  • Series C is doorgaans tussen de 40-100 miljoen
  • Megarounds is tussen de 100-250 miljoen
  • Megarounds+ daarboven